Jeżeli jesteście Państwo producentami żywności i zabiegacie
o to żeby Wasze produkty były - najwyższej jakości:
zdrowe, smaczne, w dobrej cenie !!!

Z Aktywatorem wody MGW osiągniecie maksimum możliwości (są na to liczne dowody).
Powinniście używać do produkcji, upraw, przetwórstwa produktów spożywczych najwyższej jakości wody.
Dlaczego?
>> Ponieważ woda stanowi podstawowy składnik ludzkiego ciała i bierze udział we wszystkich fizjologicznych procesach, więc musi być najwyższej jakości.
To właśnie od jakości wody zależy zdrowie i życie człowieka <<

Maleją zasoby dobrej, zdrowej wody, zdatnej do picia. W najbliższych latach ceny wody będą gwałtownie rosły, a jakość będzie coraz gorsza (zatrucie ziemi, powietrza).
Woda taka, praktycznie nie ma możliwości samooczyszczenia, stanowiąc przez
to największą bombę czasową, jaką ludzkość przygotowuje dla obecnego i następnych pokoleń. Jest chemicznie ulepszana, poddawana wysokiemu ciśnieniu.
Nawet przejście wody przez najróżniejsze, najlepsze filtry, oczyszczalnie i dodanie chemii oczyszcza ją tylko bardzo powierzchownie. Zastosowanie drogich i skomplikowanych systemów filtracyjnych wyjaławia wodę, zmienia jej strukturę, pozbawia tak cennych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu składników mineralnych.
W efekcie - to nie jest woda - tylko bezużyteczna i bezwartościowa ciecz,
która może być wręcz szkodliwa.

W pożywieniu jest coraz mniej mikroelementów i witamin.
Ok. 90 % chorób pochodzi ze złego żywienia i złej wody.
Dowodem jest coraz większa ilość osób z nadwagą i wzrost wielu schorzeń związanych
ze złym odżywianiem.
Żeby uchronić się przed problemami i zachować zdrowie na długie lata należy zwracać szczególną uwagę na to co jemy i co pijemy skąd pochodzi żywność, woda
a także z czego została wyprodukowana.
Szkodliwe informacje z chemicznych zanieczyszczeń pozostają w strukturze wody nawet
po ich mechanicznym odfiltrowaniu, gdyż są zatrzymane w pamięci wody. Są one fizycznie mierzalnymi drganiami, ponieważ każda substancja emituje sobie właściwe wibracje.

Tak więc w wodzie, nawet po jej fizycznym oczyszczeniu, informacja skażająca jest nadal obecna w jej cząsteczkach w formie wibracji elektromagnetycznych, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.
Organizm ludzki skazany na codzienne picie martwej wody, z ogromną trudnością zamienia ją na pełnowartościowy płyn. Prowadzi to do różnego rodzaju chorób i zaburzeń funkcjonowania narządów naszego ciała.
Z martwej, a przynajmniej "uszkodzonej" wody jaką wszyscy pijemy z kranu (dotyczy to również wody mineralnej) odkładają się substancje szkodliwe w różnych częściach naszego ciała. W normalnym przypadku człowiek nie pozbywa się ich przez całe swoje życie. Całkowite oczyszczenie wody ze wszystkich zanieczyszczeń możliwe jest poprzez:
- ogrzanie do 400C,
- naświetlanie promieniami Rentgena
- lub ekstremalne wirowanie - Aktywator MGW.

Aktywator MGW w kwestii zadbania i zachowania dobrego zdrowia spełnia swoją rolę w 100%, z niesamowitą żywotnością - ponad 50 lat !!! praktycznie jest wieczny oraz bezobsługowy, bez przeglądów, bez zasilania.

Zastosowanie stałych magnesów powoduje:
* zwielokrotnienie wirowania wody,
* odpowiednie uszeregowanie molekuł wody,
* jonizację wody,
* zmianę struktury osadów (miękka woda)

Technologia opiera się na ekstremalnym wirowaniu wody z jednoczesną, powtarzaną zmianą kierunku wirowania, w kombinacji z intensywnym mechanicznym wirowaniem (bez użycia prądu) i z dodatkowym silnym namagnetyzowaniem.
Do tak gruntownie oczyszczonej wody zostają wprowadzone naturalne informacje,
które sprawiają, że uzyskana dzięki tej technologii woda posiada swoją najwyższą, biologiczną wartość.
Woda wpływająca do aktywatora zostaje podzielona na dwa strumienie
oraz wprowadzona w stan rotacji za pomocą stałych magnesów i 17-krotnych naprzemiennych przestrzeni zmiennego ciśnienia.
Wielokrotna rotacja doprowadza do całkowitego oczyszczenia wody i wzbogacenia tlenem (bez nasycania tlenem).
Powstające silne pola magnetyczne jonizują i zmiękczają wodę.
Doprowadza do powstania tzw. "żywej wody".