Zasady Działania

Nowa generacja Aktywatora MGW opiera się na 18-stu zasadach (dodano 3 nowe zasady), które w stosunku do poprzedniego modelu, w znaczący sposób podwyższają jakość wody.
Technologia MGW opiera się na ekstremalnym wirowaniu wody z jednoczesną, powtarzaną zmianą kierunku wirowania, w kombinacji z intensywnym mechanicznym wirowaniem (bez użycia prądu) i z dodatkowym silnym namagnetyzowaniem.
Do tak gruntownie oczyszczonej wody zostają wprowadzone naturalne informacje,
które sprawiają, że uzyskana dzięki tej technologii woda posiada swoją najwyższą, biologiczną wartość.
Woda wpływająca do aktywatora zostaje podzielona na dwa strumienie oraz wprowadzona w stan rotacji za pomocą stałych magnesów i 17-krotnych naprzemiennych przestrzeni zmiennego ciśnienia.
Wielokrotna rotacja doprowadza do całkowitego oczyszczenia wody i wzbogacenia tlenem (bez nasycania tlenem). Powstające silne pola magnetyczne jonizują i zmiękczają wodę.
Do oczyszczonej i ekstremalnie wirującej wody wprowadzonych zostaje ponad 10 000 materialnych i niematerialnych naturalnych częstotliwości.

Schemat obrazujący zasady działania Aktywatora:

zasady_dzialania

1, 2 - woda podzielona na dwa strumienie poddana zostaje rotacji, w wyniku której powstają wielokrotne wiry.

3, 4, 5 - Zastosowanie stałych magnesów powoduje:
- zwielokrotnienie wirowania wody;
- odpowiednie uszeregowanie molekuł wody;
- jonizację wody;
- zmianę struktury osadów (miękka woda).

6, 7 - Naprzemienne 17-krotne przestrzenie wysokiego i niskiego ciśnienia powodują czysto fizyczne zabicie bakterii oraz zwiększenie ilości wirów wody.

8 - dodatkowa energetyzacja wody poprzez zastosowanie w budowie aktywatora zasad "złotego podziału".

9, 10 - zwielokrotnienie ilości wirów poprzez silne pola magnetyczne (bez użycia prądu).

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 - wprowadzenie ponad 10 000 naturalnych częstotliwości materialnych, jak np.: minerałów, pierwiastków śladowych i innych, oraz częstotliwości niematerialnych, wzbogacenie wody tlenem bez nasycania tlenem.